hur bekämpar man en subtil form av rasism?

Standard

Nu har det hänt igen (läs här och här.) att SD blivit vågmästare, men nu västra götalands lanstingsval. Hur går detta till? Är dem så duktiga på att dölja sin agenda att människor ”går på det”? Eller har så många människor sådana åsikter?

En lärare som jag nyligen haft sa, i början av lektionen, att alla människor är rasister. Han menade att eftersom vi väldigt ofta pratar om vi och dom så skapar vi medvetet och omedvetet en distans mellan oss människor(eller djur). I det glappet som uppstår kan makt gro och det är lätt att man tycker rätt om sig själv och fel om den andra. Om någon skulle fråga hade vi svarat på ett sätt, men när situationen väl uppstår så känner vi och agerar helt annorlunda än det svaret vi ger.

Ett exempel som jag själv har (vilket är jobbigt att ta upp) är: när någon frågar mig om kvinnor och män ska ha lika lön så svarar jag att det är självklart. Men under en period tjänade min fru mer än mig i lön varpå jag kände mig som en dålig människa för att jag inte kunde bidra lika mycket till familjen. Detta kanske låter lite larvigt men det är just detta som är problemet. Eftersom dessa känslor kommer av att jag någonstans känner att jag måste tjäna mer än min fru, att jag är man och män tjänar mer än kvinnor. Män ska vara försörjaren av familjen och så vidare. Detta är ju någonstans en indikation på att man vill ha makten men inte stå under den. Man vill kunna säga att man tillhör vi och inte dom. Det är förmodligen inte alla som har just detta problemet, men förmodligen om du tänker efter så hittar du säkert något. Det handlar ju faktiskt om subtil rasism.

Tillbaka till SD och rasism. Den subtila rasismen som SD står för kanske finns lite i oss alla trots allt. Hur kan vi få bort det? Är det för djupt rotat i oss att vi måste göra kategoriseringen mellan vi och dom? Jag känner att det är väldigt viktigt att ni delar med er av åsikter, tips och förhållningssätt. Då jag tycker att detta är något som är väldigt svårt att förändra i sig själv. Jag tror att vi behöver belysa för varandra vad det är man bör tänka på, annars kanske vi har en ännu svårare situation att handskas med senare. Kommentera!

Väl mött!

/J

10 responses »

 1. Politiker talade på radion idag om hur synd det var att valdeltagandet var så lågt och man frågade vad politikerna kunde ha gjort annorlunda, om de kunde ha ansträngt sig mer. De missar dock helt den mest uppenbara anledningen till varför folk inte röstade – de orkar helt enkelt inte. Jag menar, vi röstade ju förra året och hälften av alla förstod inte ens vad det var som gick fel då, vart finner man då motivationen att göra det igen? Sverigedemokrater, å andra sidan, de är eldsjälar som andra partier skulle dö för att ha; Och det är därför de går framåt. För SD är val deras möjlighet att glänsa, och de ger allt, till skillnad från medelsvensson/soffliggaren som det kan kvitta för. (lägg märke till mitt ”vi och de”-tänkande som redan tydligt framgått i mitt inlägg.) Helt klart är att vi alla är rasister på så sätt att vi gör skillnad på folk och folk. Omedvetet och oskyldigt, men allt annat än harmlöst. Om det är något som påverkar på det stora hela är det just dessa underliggande attityder som de flesta inte ens vet att de har, och just därför är de så svåra att radera… Jag märker att detta inte är något svar på frågan utan mer ett medhåll till tankeställningen. Men ett steg i rätt riktning är ju iaf att det finns lärare(och andra) som uppmärksammar detta för oss, och det är nog den enda vägen att gå.

  • Tack för att du kommenterade och för att du höll med. Fler får gärna kommentera för att bredda samtalet!

   Väl mött!

   /J

 2. Jag har svårt att förstå om inlägget handlar om makt eller om rasism. Dels därför att rasism enkom handlar om hur man tänker och behandlar människor utifrån deras rastillhörighet, se http://www.ne.se/lang/rasism, vilket tydligt framgår av vissa åsikter och punkter på SDs agenda. Medan makt inte behöver ha något med just rasism att göra, som exemplet med lönen man/kvinna. Där problemet snarare är en konsekvens av att vi – tidigare, och spåren finns kvar – levt i ett ”patriarkalt” samhälle, där det varit männen som styrt och ställt. Då tillskrivs rasism något som egentligen är av feministisk karaktär.

  Jag skulle också vilja problematisera lite kring just användandet av orden ”vi” och ”de”. Jag kan inte riktigt hålla med om det läraren sa, helt och fullt, därför att det handlar om vad som läggs i orden. T ex. Så blir det rasistiskt när det görs en åtskillnad mellan ”vi” (svenskarna) och ”de” (invandrarna), då ”de” skulle kunna innefatta en Syrisk-ortodox kristen och en muslim från Iran. Vilka innbördes ser sig själva och varandra som helt åtskilda grupper – kanske t o m motsatta? Detta sätt att använda språket på, är dels rasistiskt och det skapar dessa klyftor. Men säg att jag helt enkelt använder ordet för att beskriva att ”vi” spelar fotboll och ”de” spelar hockey, om man då hävdar att det finns något rasistiskt, eller att man bidrar till att skapa dessa klyftor så fort man säger just de orden i ett sådant läge, får man problem.

  • Annars är det ett mycket tänkvärt inlägg som ställer oss inför problemen med ingrodda fördomar som kan finnas hos var och en av oss, medvetet eller omedvetet! Keep it up!

 3. Varning för lång kommentar

  Tack för att du läser och kommenterar L!

  Först vill jag bara säga att inlägget handlar om båda. Jag personligen tycker att rasism är ett uttryck för maktutövning och att de är nära sammanlänkade. Nu förtiden har man nästan frångått det klassiska rastänkandet och rasbiologin. Man pratar istället om etnicitet eller etnisk tillhörighet. Problemen med dessa begrepp är att det, som jag påpekar i texten (dock kanske otydligt), gömmer sig väldigt subtila former av rasbiologiska ”maktstrukturer” och synsätt. Eftersom när vi då i största allmänhet säger något i stil med att: dem som bor i Rosengård är speciella medan vi som bor på Södermalm är mer normala, tycker jag, gömmer sig en subtil for av rasism. När man gör en distinkt skillnad mellan sig själv och någon annan säger man, må hända undermedvetet eller omedvetet, indirekt att jag är bättre än denna människa och eftersom vi inte längre tänker i rasbiologiska termer så kanske jag inte borde säga att man är rasist. Samtidigt som konsekvensen av detta blir i mångt och mycket densamma. Som i SDs fall gömmer dem sig bakom att de tycker att det är problematiskt med en så stor etnisk mångfald (de säger inte rakt ut: olika raser) och att det är ett hot mot ”den svenska kulturen”. Men likväl är dom rasister enligt min mening.

  Angående den patriarkala samhällsstrukturen så hänvisade man(männen) också där till de biologiska skillnaderna men det är en annan diskussion. (se tidigare inlägg där detta berörs här!)

  Givetvis menar jag att det finns en skillnad på hur vi använder vi och dem, det hoppas jag du förstod att jag också tycker. Men samtidigt skulle jag vilja problematisera detta ytterligare genom att ta ditt exempel. Till och med när vi använder oss av dessa pronomen på detta oskyldiga sätt skapas ett utrymme för(behöver alltså inte vara så) makt. Man kan säga att det är ”rätt” att spela hockey och ”fel” att spela fotboll. Om det istället heter att vi sportar, finns inte detta utrymme att utöva makt över en annan grupp av människor. Det enda man kan göra då är att ifrågasätta huruvida det är rätt eller fel att vi sportar.

  Detta är mitt sätt att se på det samtidigt som jag fortfarande inte alls vet, utan försöker hitta ett sätt att leva mitt liv så långt borta från makt som möjligt.

  Väl mött!

  /J

 4. obs! lång kommentar

  Jätteintressanta kommentarer! Välkommen Lennart, kul att du hittat hit 🙂

  Främlingsfientlighet är väl ett mer korrekt ord även om det är samma innebörd man oftast (numera) lägger i ordet ”rasism”.

  Jag tänker att ändå att det finns en poäng i att lyfta fram både främlingsfientlighet och rasism som två, inte helt, men ändå olika groende problem idag.

  Detta ser jag inte minst hos mig själv, men också väldigt mycket hos SD, och mer eller mindre hos de andra partierna (tydligare hos ”smurfarna”) Främlingsfientlighet är ju den osäkerhet inför den okände andra, den nya grannen, kassörskan, han som tutar på mig vid trafikljuset osv. Det är ju den typen av rädsla som uttrycks i SD’s agenda.

  Jag håller dock inte med om National Encyklopedin’s definition av ordet Rasism. De menar att det handlar om just människosläktets indelning av raser och den felaktiga idén om att vissa av dessa (inom människosläktets) raser är överlägsna. Det område som jag tycker att rasism (i detta fall inte särskilt subtilt) blir tydligt är när vi ser på förhållandet mellanmänniskan och andra djurarter. Det kankse är en egen diskussion dock 🙂

  Jag tror absolut att vi kan använda orden ”vi” och ”de” på ett sätt som inte är främlingsfientliga/rasistiska. Om man helt enkelt (som jag tror var tanken i Lennarts exempel) inte alls lägger någon värdering i att de är olika sporter som utförs, utan att det bara är ett konstaterande. Visst måste vi för att dra det lite längre även kunna ha en åsikt om att fotboll är roligare, ”bättre sport” än hockey eller tvärtom utan att man är främlingsfientlig eller rasist eftersom man bedömer sporten och inte människans värde. Men visst bör vi akta oss för medveten och omedveten negativ maktutövning i vårt sätt att kommunicera.

  Fred!

 5. Ååh. Jag skrev ett långt inlägg, men datorn kraschade, så jag gör inget lika långt!

  Petter, jag tror inte att du behöver ifrågasätta ne’s definition av rasism, då jag tror den är korrekt. Snarare tror jag att du pratar om en helt annan sak, nämligen artism eller speciesism, se http://www.ne.se/speciesism?i_h_word=artism.

  Det som jag ifrågasätter är snarare den undertonen som finns i samhället idag, nämligen att tolerans blir likamed att inte särskilja sig från någon grupp. Om jag t ex gör uppdelningen ”jag/vi är kristen/kristna” och ”du/de är muslim/muslimer” så är jag automatiskt inte tolerant mot den andra gruppen och försöker att utöva makt gentemot de genom att skilja mig själv från de. Medan jag menar att vi behöver göra sådana gruppindelningar, det är nödvändigt till och med, därför att det finns skillnader, man tänker olika om diverse saker, det finns olika traditioner, kulturella innehåll osv. och därför är det naturligt att inte se det som en homogen grupp. Vilket jag tror blir en av fallgroparna när man blir så rädd för att identifiera sig och varandra så att det blir en likställning. T ex sport. Vi spelar inte fotboll och hockey, vi sportar. Då suddar man ut gränserna mellan de innbördes sporterna till förmån för ett mer ”neutralt” ord där det inte finns någon skillnad mellan de. Men är inte själva poängen med fotboll att du inte ska ha en klubba med dig in på plan? Det är ju inte så att man kränker den killen som vill vara med och lira fotboll med hockeyutrustning, men säger att han måste byta utrustning för att vara med. Även om det då också är ett sorts maktutövande som sker (man säger till någon annan att göra något). Den typen av makt är det en nödvändig sådan för att inte fotbollen skall urholkas och mista sin identitet.

  Därför skulle jag också vilja påstå att det finns negativ makt och positiv makt, utifrån min förståelse att så fort jag möter en annan människa sker ett maktutbyte med- eller omedvetet. Och att det är den negativa makten, den som jag tror att vi alla är emot, den som finns undertoner av i SDs agenda och som kan florera i samhället i form av fördomar och främlingsfientlighet osv. Och snarare förespråka en ”positiv makt” som snarare innebär att se, stötta, styrka, hjälpa varandra osv.

  Men identifikationen man gör av mig och dig, vi och de, blir snarare något som hjälper oss att förhålla oss till varandra och inte nödvändigtvis per definition att utöva negativ makt över den andra. (som din lärare verkat ha menat Jonas, där kan man ju iofs ställa sig frågan vilken typ av makt han utövade när han sa att alla är rasister?). Det som vi behöver ”lära oss” och som är utmaningen för oss, som jag ser det, är inte i förta hand att sluta upp med indelningar, utan att kunna samtala och ha dialog med den andre med en öppenhet som inte innebär att jag måste vara som den andre, utan helt enkelt en öppenhet som innebär att jag inte är bättre än den andre.

  För att göra en lång historia kort.

  Fridens liljor!

  • Givetvis finns det olika grupperingar inom kristendomen och Islam, men jag hoppas ni förstår poängen i det. 🙂

  • Jag tänker inte skriva ett så kommentar inlägg igen!

   L: Vill bara säga att jag håller med dig, samtidigt som om du läser min kommentar igen så framgår det relativt tydligt och jag poängterar att det kan, det behöver alltså inte, uppstå makt i uppdelningarna. Huruvida det är nödvändigt att vi gör uppdelningar låter jag vara osagt. Men skulle ändå vilja flika in en undran om varför vi behöver något att förhålla oss till? Skulle vi inte kunna leva, utvecklas och vara opåverkade av makt om vi istället lät andra faktorer styra? Vad skulle vara alternativet?

   Slutligen vill jag bara säga att jag tycker din definition är bra när du pratar om positiv makt respektive negativ makt, och tycker vi kan använda den!

   P: Jag hänvisar till min förra kommentar som beskriver mer hur jag menar. I övrigt en bra kommenter!

   Jag kommer inte kommentera denna post på några dagar då jag önskar att fler synvinklar ska få utrymme!

   Väl mött!

   /J

 6. Begreppet ”rasism” är överhuvudtaget förlegat då det grundar sig på att det skulle finnas raser inom den mänskliga arten, vilket vi förhoppningsvis alla är överens om inte finns.

  Maktutövande går inte att undvika om man lever i ett samhälle med andra människor, och allt som följer med det, lagar, normer etc. Vi behöver uppdelningar för att kunna förhålla oss till varandra, ja det är sant idag, men är det sunt? Varför behöver jag delas in i en grupp så att människor kan ha en förutfattad mening om mig? För att vara krass. Det påminner mig om barnet som föddes, vars föräldrar inte berättade för någon vilket kön barnet hade, och människor blev jätteupprörda. För att de inte kunde förhålla sig till den lilla personen om de inte visste könet. Jag tycker det är ett jätteintressant tankeexperiment. Samma sak med de försök man gjorde på arbetsförmedling då man inte fick veta namnet på sökanden, för att se om det påverkade utgången.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s